Tindog alang kang Jesus

1
Tindog alang kang Jesus!
Mga sundalo’s krus;
Ikayab ang bandila,
Di gyud magpadaug,
Daghan nga kadaugan
Iya na nga gidag-an,
Hangtud ka’way maparot
Ug S’ya Ginoo gyud.
2
Tindog alang kang Jesus!
Ang tawag N’ya sundon;
Ngadto’s gubat padayon
Ning adlaw’s himaya.
Siya ang alagaran
Batok’s kaawayng daghan;
Magmaisugon lamang’s
Kapeligrohanan.
3
Tindog alang kang Jesus!
Kusog N’ya saligan;
Kay di gyud kasaligan
Ang unodnong kusog.
Hinagiban isul-ob
Sa maayong balita,
Magtukaw ug mag-ampo,
Sa tawag magtagbo.
4
Tindog alang kang Jesus!
Gubat di magdugay;
Karon kasaba’s gubat,
Ugma awit’s pagdaug;
Mananaug maghari,
Purongan’s kinabuhi,
Uban’s Hari’s himaya
Sa dayon maghari.