Pulong Ka ug Espiritu

1
Pulong Ka ug Espiritu;
Simbahon namo’s esp’ritu!
Sa Pulong nakasabut mi,
Nakontak Ka’s Espiritu.
2
Ikaw naako nga tanan,
Kay nausa ako Nimo;
Ikaw Pulong, Espiritu,
Aron mahimong sangkap ko.
3
Kon di Ka Pulong, Ginoo,
Unsaon pagkaila ko?
Kon di Ka pa Espiritu,
Unsaon Ka makontak ko?
4
Pulong nagpadayag Nimo,
Aron Ikaw maila ko;
Esp’rituy pagkamao Mo,
Ikaw mismo matandog ko.
5
Kinabuhi Ka’g kahayag,
Dalan, kusog, kalan-on ko;
Pinaagi sa Pulong Mo,
Masinati Ka na namo.
6
Pulong gisulti’s Biblia,
Esp’ritu nagpuyo nako;
Pu’ng—esp’ritu’g kinabuhi,
Kon naa na’s esp’ritu ko.
7
Kon Pulong Mo akong sabton,
Espiritu gyuy tandogon;
Di lang sabton’s hunahuna,
Iampo sab’s espiritu.
8
Pulong Mo akong gimahal,
Espiritu makig-ambit;
Sa Pulong Mo magkalipay,
Sa espiritu mag-awit.