Magpapanaw nga gikapoy

1
Magpapanaw nga gikapoy,
Nanlimbasug sa luwan;
Paminawa ang sulti N’ya,
“Itugyan Niyang luwan.”
  Itugyan na’s Ginoo
Ang tanang kabug-at mo,
S’ya maglig-on nimo,
Mobulig, molipay—
Luwan itugyan Niya.
2
Nagkurog ka ba’s kakapoy?
Ug suga wa mosiga?
Bug-at ra ba ang imong krus?
“Luwan itugyan Niya.”
3
Nahimulag ba’s higala?
Minahal mo hilom na?
May kasakit’s kasingkasing?
“Luwan itugyan Niya.”
4
Kasingkasing nagluya ba?
Nalimtan bang pulong N’ya?
Gidaug ka ba’s kahuyang?
“Luwan itugyan Niya.”
5
Kuptan aron di matumba,
Mga lakang maggiya;
Lig-onon ka’s matag buhat,
Ampingan’s gahum Niya.