Ayaw ug kahadlok

1
Ayaw ug kahadlok,
Ako mag-uban,
Sama sa bitoon
Magdan-ag’s dalan,
Latas tungang gab’i,
Maoy saad Mo,
“Di Ko mob’ya nimo,
Di ka mag-inusara.”
  Di gyud mobiya,
Di ug di gayud,
Saad N’ya di gyud mobiya,
Di gyud mobiya nako.
Di gyud mobiya,
Di ug di gayud,
Saad N’ya di gyud mobiya,
Di gyud mobiya nako.
2
Rosas mangalaya,
Lirio mamatay,
Mawang silaw’s Adlaw,
Langit hayag man!
*Copher’ng bulak, Jesus,
Alang’s Iyaha,
Jesus nga kahayag,
Di gyud mobiya nako.
3
Butang wa makit-i,
Duol’ng kakuyaw,
Mas duol’ng Manlul’was,
Hunghong, “Maglipay”;
Daw langgam nitugdon,
Kalipay’s dughan,
Tam-is nga nag-awit,
“Di S’ya mobiya nako.”

* Usa ka tanom sa Daang Kalibutan nga mahal kaayo tungod sa humot nga dalag ug puting mga bulak niini. (A.S. 1:14, A.S.V.)