“Isipa S’ya,” himoang sumbanan

1
“Isipa S’ya,” himoang sumbanan,
Sayring nabihag ikaw Kaniya,
Mag-ambit’s gahum N’ya’g kinabuhi,
Aron magsidlak sa dagway Niya.
2
“Isipa Siya,” sa adlaw-adlaw,
Labing ubos nga dapit adtoa,
Kontentong palabyon bisan unsa,
Mahimaya lang ang Amahan ta.
3
Ayaw pagsibog, O anak sa Dios,
’Naug ngadto’s kamatayong Jesus;
Sayring gahum’s kinabuhing dayon,
Kagawasan’s sala’g kaugalingon.
4
“Isipa Siya,” kinabuhi mo
Mapuno’s pagtugyan’s kaugalingon;
Buhaton’s Dios sumbanang matuod,
Panig-ingnang Cristo maoy tumong.
5
“Isipa Siya,” pagdagan’s lumba,
Maghangad kanunay’s Iyang nawong;
Matransporma’g magsidlak unya ka,
Dagway N’ya diha nimo makita.