Kon nailang pagkabanhaw

1
Kon nailang pagkabanhaw,
Higugmaon ko ang Krus;
Mag-agi gyud’s kamatayon,
Ayha may pagkabanhaw.
  Kon di mamatay,
Dili mabuhi;
Mobangon sa kamatayon
Ang kinabuhi.
2
Cristo kon iumol nako
Kin’hanglan mamatay ko;
Kinabuhi kong kalagnon
Sa landong sa Krus patyon.
3
Kon sa Espiritung dayon
Ilansang uban Nimo;
Kamatayon kon magbuhat,
Kinabuhi ibubo.