Duol pa gyud Nimo

1
Duol pa gyud Nimo,
O Ginoo,
Bisan kini ang krus
Pas-anon ko,
Mag-awit gihapon,
Duol pa gyud Nimo,
Duol pa gyud Nimo,
Duol Nimo.
2
Gisalopan’s Adlawng
Dumuloong,
Giabtan’s kangitngit,
Unlan bato;
Bisan sa damgo ko,
Duol pa gyud Nimo,
Duol pa gyud Nimo,
Duol Nimo.
3
Nakit-an kong langit
Nga nabuksan,
Tanang gipadala,
Kaluoy Mo;
Gidapit ko’s Anghel,
Duol pa gyud Nimo,
Duol pa gyud Nimo,
Duol Nimo.
4
Ug sa pagmata ko,
Magdayeg Nimo,
Bethel patindogon
Sa kasubo;
Busa sa kasubo
Duol pa gyud Nimo,
Duol pa gyud Nimo,
Duol Nimo.