Tuyo sa Dios Iyang tanan

1
Tuyo sa Dios Iyang tanan
Himo’ng sangkap ko;
Mausa gyud ko Niya sa
Espiritu.
  Pagkamao’g kadato’s Dios
Na’s Espiritu,
Gamiton gyung espiritu
Pag-ila N’ya.
2
Kadato’s ’yang kinaiya
Gihatag nako;
Tandogon gyud S’ya’s esp’ritu,
Makita ni.
3
Tandogon S’ya’s espiritu,
Sabton’s pangisip;
Ang di mogamit’s esp’ritu
Kulangan gyud.
4
Maminaw ngani’s mensahe,
I-ampo gayud,
Aron mahilis ang pulong
Sa sulod ko.
5
Kon magtuon’s Iyang Pulong
Siya tandogon,
Kon hunahuna gamiton,
Patayng Pulong.
6
Kahimaya, S’ya naghayag
Sa Espiritu!
Kon gamitong espiritu,
Tanan ako.