Dios Amahan, daygon Ka

1
Dios Amahan, daygon Ka,
Kamatayon wa na;
Nalipayng nakaambit
Sa dapit sa Anak!
Nagkinabuhi S’yang Tawo,
Sa atubangan Mo;
Gihigugma pag-ayo,
Sa way katapusan!
2
Dios ug Amahan Niya,
Among Dios Amahan;
Imo S’yang Pinalangga,
Kalipay sa dughan.
Gidala ming Iyaha,
Moambit’s pahat N’ya,
Masayud sa gugma Mo,
Pahiyom’s nawong Mo.
3
Gugmang nigakos namo,
Wala gyuy paglubad;
Natingob diha’s Anak,
Naapil mi Niya.
Gugma ug himaya Mo,
Anaa Kaniya;
Ang daghan Mo nga anak,
Kan’ya nabulahan!
1
Rophie Jhev Bagundol

Cebu City, Cebu, Philippines

Mo ambit gyud mi sa among pahat Ginoo