O Dios pagkalabaw Mo

1
O Dios pagkalabaw Mo,
Pagkabalaan gyud!
Dili Ka man hitupngan’s
Imong pagkalabaw!
Ikaw labing balaan
Sa tanan nga tanan!
Kinaiya Mo’g gahum
Labaw’s tanang butang.
2
Balaan Kang naglahi,
Matarung ug putli;
Walay gamay nga apan,
Kay Ikaw hingpit man;
Kanimo way igtandi,
Walay ikaindig;
Bisan unsay ipuli,
Pagpasipala man.
3
Ikaw labing halangdon!
Labihan katahum;
Way makatandi Nimo,
Sa pagkamatarung.
Ang Imong pagkatahum
Labaw sab kaayo;
Matahum’s tanang tahum,
Walay makatupong.
4
Kinaiyang balaan
Giandam kanamo;
Kinaiyang ginahin
Kami nakabahin.
Sa Imong pagkalabaw
Kami nakaambit;
Busa Ikaw m’oy sundon
Hangtud’s pagkahamtong.
5
Magdayeg mi’g magsimba’s
Pagkabalaan Mo,
Wala Ka may kaparang,
Labaw Ka sa tanan.
Kinaiya Mo daygon
Lahi, talagsaon;
Naambitan ug karon
Amoa na’s dayon.