Dios, daygon Ka’s kaluoy Mo

1
Dios, daygon Ka’s kaluoy Mo,
Dako gayud ug lalum!
Sa kahuyang ko’g kapakyas,
Kaluoy naglabi man.
Simbahon Ka kay Imo mang
Gipurongan’s kaluoy.
2
Kaluoy Mo kahibudngan,
Pagkalapad, nidangat
Kanakong makasasala,
Ug nag-amping sa dayon.
Unsay makabulag nako
Gikan ni’ning kaluoy?
3
Salamat sa kaluoy Mo,
Dagaya gyud kaayo!
Sa kaluoy ug pagtubos
Nahamut-an Mo ako.
Kon wala Ka pa maluoy,
Kahamut-an ba kaha?
4
Kaluoy Mo makadasig!
Tam-is, suod, malomo!
Pailub Mo ug kalulot,
Sa kin’hanglan nagtagbo!
Gimahal kong kaluoy Mo,
Way butang makatandi.
5
O Amahan, kaluoy Mo,
Kanunay gayung bag-o,
Matag buntag dinhi nako,
Daw naglunhaw nga yamog.
Kaluoy Mo pagkalami!
Nakatilaw mi’g magdayeg.
6
Makahunong ba’s pagdayeg?
Kaluoy hangtud’s dayon!
Grasya Mo ug pag-atiman,
Sa kaluoy naangkon.
Saligan ang kaluoy Mo,
Kasegurohan namo.