Kon mahunahunaan Ka

1
Kon mahunahunaan Ka,
Mapuno’s katam-is;
Apan mas tam-is pa unta,
Kon nawong Mo makita.
2
Way tingog nga makaawit,
Madumdom’s pangisip,
Ngalang labaw sa katam-is,
Ngalan’s Manluluwas!
3
Paglaum Ka’s naghinulsol,
Kalipay’s maaghop,
Maluloy-on Ka’s natumba!
Maayo’s nangita!
4
Sa nakakita, unsa Ka?
Di gyud ikaasoy;
Unsa ang gugma ni Jesus,
Kita ray nasayud.
5
Jesus! Ikaw ang kahayag!
Tubod’s kinabuhi!
Labaw’s tanang kalipay ko,
Tanan nakong gusto.
6
Walay laing makatagbaw
Sa kauhaw’s kalag;
O Buhing Tubod, Ikaw ra!
Kay uban nauga.
7
Jesus karon m’oy Kalipay,
Ganti’s umalabot;
Himaya ko Ikaw karon,
Ug hangtud gyud’s dayon.