Isinggit ang hallelujah

1
Isinggit ang hallelujah
Ginoo daygon.
Unsa Ka gyud kabililhon,
Di masugilon!
  Takus ang Cordero, daygon!
Hangtud gyud’s dayon.
Hallelujah! Hallelujah!
Daygon S’ya! Amen.
2
Daygon Ka, O, Ikaw takus,
Among Tagtubos,
Gihimo ming mga hari
Ug sacerdote!
3
Hallelujah! gihigugma’s
Way katapusan,
Nausa Nimo, Imoha,
Sa kahangturan.
4
Daygon Ka! O, Hallelujah!
Makahilom ba?
Duyogan’s mga balaan
Sa kanasuran.