Ginoo’s paghandom namo

1
Ginoo’s paghandom namo
Katam-is gibati;
Nangandoy sa hinanali
Nga malalin kami.
  Sama Ka sa bulak nga †copher,
Namulak sa kaparrasan;
Katahum di ikatandi,
Gimahal, gidayeg!
2
Way honing arang magdayeg’s
Kahingpit’s grasya Mo,
May tawo bang makapa’mulos
Sa gugma Mo’s bug-os?
3
Ang labing naglipay namo
Di gugma’g grasya Mo,
Kondi’ Imong Kaugalingon
Nga nagtagbaw namo.
4
Matahum pa sa matahum,
Tam-is pa sa tam-is;
Way lain’s langit o yuta
Magtagbaw’s tinguha.

† Usa ka tanom sa Daang Kalibutan nga mahal kaayo tungod sa humot nga dalag ug puting mga bulak niini. (A.S. 1:14, A.S.V.)