Sa espiritu ko may tubod nag-awas

1
Sa espiritu ko may tubod nag-awas,
Tulo-usang Dios nag-agay;
Amahan tinubdan, Anak agianan,
Espiritu nagpaambit.
  Mahal kong agay’s kinabuhi,
Sa kalag ako magdumili;
Niining agay magpalalum
Aron kinabuhi mahamtong.
2
Sa lunhaw nga sagbut gipahigda ako;
Gidala’s tubig’s pahulay;
Wala nay kaugalingon nga paningkamot;
Mabulahan sa ’yang agay.
3
Gitawag sa Dapit nga Labing Balaan,
Papuy-on sa presensya N’ya;
Hallelujah, gidasig ako sa pulong:
“Pabilin kay ikaw sanga.”