Cristo, Ginoo nabanhaw

1
Cristo, Ginoo nabanhaw,
Hallelujah!
Nagtagbo sa kinahanglan,
Hallelujah!
Maghugyaw’s kadaugan,
Hallelujah!
Mag-awit langit ug yuta,
Hallelujah!
2
Nabanhaw ang atong Hari,
Hallelujah!
Haing ikot’s kamatayon?
Hallelujah!
Namatay ug nagluwas,
Hallelujah!
Haing pagdaug’s lubnganan?
Hallelujah!
3
Buhat sa gugmang nagtubos,
Hallelujah!
Nakigbisug, nakadaug,
Hallelujah!
Kamatayon way gahum,
Hallelujah!
Cristo nikayab sa langit,
Hallelujah!
4
Nikayab uban kang Cristo,
Hallelujah!
Uban Niya nga gituboy,
Hallelujah!
Gisama N’yang nabanhaw,
Hallelujah!
Gawas na sa tanang gapos,
Hallelujah!