Pagkatam-is ni’ning sugilanon ta

1
Pagkatam-is ni’ning sugilanon ta,
Gugma nagsugo himaya b’yaan N’ya;
Namatay sa Calvario puli nato,
Pagtubos gihuman alang kanato.
  Dayga S’ya! Dayga S’ya!
Tanan natapos N’ya;
Dayga ang ngalan N’ya!
Anak sa Dios dayga.
Himayaon’s Jesus Manlul’was, Abyan;
Awitan ta S’ya sa way katapusan.
2
O katahum! Ang gikin’hanglan’s sugo
Sa dugo sa katubsanan gitagbo;
Hukom sa sala Anak m’oy nangako,
Naghimaya’s Dios sa tanang nahimo.
3
Trono ni Cristo labing masanagon,
Husto gyud, ngalan labaw’s tanan ilhon!
Jesus, Ginoong pinurongan karon,
Takus gayud sa tanan nga simbahon.