O dakong kaluwasan

1
O dakong kaluwasan!
O dakong kaluwasan!
O dakong kaluwasan!
Jesus nagluwas!
  Giguba ang nag-ulang!
Giguba ang nag-ulang!
Giguba ang nag-ulang!
Jesus nagtangtang!
2
Sala ko gipasaylo!
Kaulangan gikuha!
Malinawon na ako!
Jesus nagluwas!
3
Pagtintal ba o sala,
Pagsamok ba sa Yawa;
Bisan ang kalibutan,
Di moulipon!
4
Moawit Hallelujah!
Moawit Hallelujah!
Moawit Hallelujah!
Jesus nagluwas!