Ganahang isugilon

1
Ganahang isugilon
Ang butang’ langitnon,
Ni Jesus, ’yang himaya,
Bisan’s Iyang gugma.
Sugilanon kanindot,
Kay tinuod man gyud;
Nagtagbaw’s pangandoy ko,
Labaw’s tanang butang.
  Ganahang isugilon,
Tema unya’s himaya,
Karaang sugilanon
Ni Jesus, ’yang gugma.
2
Ganahang isugilon;
Daw labi pang ’tahum
Sa mga gihanduraw
Ug’s tanang damgo ko,
Dako ka’yog nahimo
Kini alang nako;
Kini maoy hinungdan
Ako kang suginlan.
3
Ganahang isugilon;
Kanindot sublion
Ang magkatam-is pa gyud
Matag sugilon ko.
Isugilon labi na
Sa wa pa ’kadungog
Ang mensahe’s kal’wasan
Sa Pulong balaan.
4
Ganahan sa’ng suginlan
Silang nasayud na,
Kay kagutom sama ra’s
Bag-ong nakadungog.
Unya’s himayang dayon
Bag-ong awit awiton,
Ang daang sugilanon
M’oy tema gihapon.