Puso’y await sa kagalakan

1
Puso’y await sa kagalakan,
Ika’y buhay at kapayapaan,
Ikaw ang aking kinabukasan;
Amang Diyos para sa akin naman.
  Dahil sa Iyo! Dahil sa Iyo!
Dahilsa Iyo! Dahil sa Iyo!
2
Dahil sa takot sa kamatayan,
’King sarili’y pinalamutian;
Batas ng Diyos sinikap iwasan,
Ngayo’y batid ko nang Kaligtasan.
  Dahil sa Iyo! Dahil sa Iyo!
Dahilsa Iyo! Dahil sa Iyo!
3
Makasalanan magdurusa nga,
Ekklesia tatanggap ng pagpala;
Dahil sa mahal Mong binubong dugo,
Karahasan ng Hades tinalo.
  Dahil sa Iyo! Dahil sa Iyo!
Dahilsa Iyo! Dahil sa Iyo!
4
Kordero ng Diyos pasan sala ko,
Walang hanggang buhay ‘king natamo;
Dah’l saro ng poot ininum Mo,
Hatol at kamatayan naglaho.
  Dahil sa Iyo! Dahil sa Iyo!
Dahilsa Iyo! Dahil sa Iyo!
5
Sa luntiang damuhan humiga,
Kabutihan sa ‘kin binigay Niya;
May pagsalamuha’t pagtamasa.
  Dahil sa Iyo! Dahil sa Iyo!
Dahilsa Iyo! Dahil sa Iyo!
6
Ako’y yong ingatan ng buhay Mo,
Bagama’t binantaan ng dyablo;
Dah’l sa asa’t panalig sa Ama,
Natutong magalak, magtiwala.
  Dahil sa Iyo! Dahil sa Iyo!
Dahilsa Iyo! Dahil sa Iyo!
7
Pag-akyat na may masidhing saya,
Napakong Isa’y awit ko’t paksa;
Sa lupa pagd’rusa’y dinanas Mo,
Dugo Mo’y binubuhos sa kalbaryo.
  Dah’l sa akin! Dah’l sa akin!
Dah’l sa’king may sala! Dah’l sa akin!