Ang gawa’y sa Iyo O Kristo

1
Ang gawa’y sa Iyo O Kristo,
Aming pinaglalaban;
Dahil sa I-yo ito
Madaig kalaban.
‘libing ang butil ng trigo
Sa lupa bago lumago.
Mawakasan kalumaan
Bagong buhay mabubuo
Laya sa sarili’t sala tayo.
2
Sa Iyong pagdusa O Kristo
Umakyat Ka sa trono;
Matatapat, umiibig
Na tunay ginabay;
Kahit dusa’y nakaabang
Ibahagi kaharian;
Kamatayan Mo’y sinira
Satanas at kadiliman,
Matapat akay sa walang hanggan.
3
O Manliligtas nanguna
Sa dusa’t kamatayan;
Espiritung hininga
Kami’y higit bigyan!
Sa lupa’t dagat magsugo
Dalhin mga anak sa Iyo;
Magliligtas Iyong pangalan;
Sa Iyo’y nag-aalay bilang
Kawal magiting, lingkod na tunay.