’Spiritu’y pa’gusin

1
’Spiritu’y pa’gusin,
Paagusin!
Samo ko’y Iyong dinggin,
Paagusin!
Lumipas limutin,
Pader ay wasakin,
’Spiritu’y p’layain,
Paagusin!
2
’Spiritu’y pa’gusin,
Paagusin!
Poon, aking hiling,
Paagusin!
Di sariling si-ya,
Di magpalalo pa,
Di matalian na;
Paagusin!
3
Pa’gusin ’spiritu,
Paagusin!
Sinasamo sa Iyo
Paagusin!
Nagmataas h’wag na,
Ni magpalalo pa,
Agos walang hanggan,
Paagusin!
4
’Spiritu’y pa’gusin,
Paagusin!
Kita ay hanapin,
Paagusin!
Di na nag-iisa,
Sarili’y di asa,
Pipigilin di na,
Paagusin!
5
’Spiritu’y pa’gusin,
Paagusin!
Poon, aking hiling,
Paagusin!
Di na magtiwala,
Sa sariling kaya,
Buhay paagusin,
Paagusin!
6
’Spiritu’y pa’gusin
Paagusin!
Poon, daing dinggin,
Paagusin!
Salamuha sa Iyo,
Ako’y maitayo,
Sa iba mahalo,
Sa ’spiritu!