Manahimik aking kaluluwa

1
Manahimik aking kaluluwa,
Maghintay ka bago magsalita;
Tunay mong dasal Siyang may umpisa,
Ika’y daluyan nang mahayag Siya.
2
Manahimik aking kaluluwa,
Maghintay sa Kanyang pag’salita.
Matutong talikdan isipan mo
Layon Niya matupad sa dasal mo.
3
Manahimik aking kaluluwa,
Maghintay sa Kanyang pag’salita;
Bitiwan iyong balak, huwag mamili,
Nais lamang Niya ang di itabi.
4
Manahimik aking kaluluwa,
Maghintay sa Kanyang pag’salita;
Puso mo sa ’spiritu isuko,
Nang maging masunuring ministro.
5
Manahimik aking kaluluwa,
Maghintay sa Kanyang pag’salita’
Matutong sa ’spiritu’y mahalo,
Nang Diyos mahayag sa dalangin mo.
6
Mananahimik aking kaluluwa,
Maghintay sa Kanyang pagtutugma;
Buong katauhan mapasuko,
Sa wangis ng Anak ay lumago.
7
Manahimik aking kaluluwa,
Maghintay sa Kanyang pag’palaya;
Lahat ng salita at gawa mo,
Katuparan ng nais Niya sa iyo.