Pagiging-laman na prinsipyo

1
Pagiging-laman na prinsipyo:
Pag’halo ng Diyos at tao;
Guma’wang may kooperasyon,
Nang matupad Kanyang layon.
2
Sa Diyos, kahayagan ng tao,
Buhay Niya, tao’y nagtamo.
Tao’y lubos pag-ari ng Diyos
Sa tao, Diyos hayag lubos!
3
Katubusan naisagawa,
Nang dunong ng Diyos makita;
Napaliwanag kaligtasan,
Nang sangnilikha may alam.
4
Kasama Niya gagawa’ng tao,
Sa kapanahunang ito.
Nang Diyos sa tao malapit nga
Sa isa’t isa aasa.
5
Ang magpapagal di Diyos lamang,
Sa pag’lingkod di tao lang;
Kundi tao’t Diyos magkasama,
Nang layon Niya’y ma’pakita.
6
Prinsipyong pag’katawang-tao,
Tanang gawa’y iangkop ’to;
Sa ating kaloob, paggawa,
Maglingkod nang nagkakai-sa.