Pagod, malayong lakbayin

1
Pagod, malayong lakbayin,
Mabigat pang pasanin
Pakinggan mong Salita Niya,
“Pasanin Akin na nga.”
  Ibigay na sa Kanya
Tanang pasan, bigat pa
Nagpapalakas Siya
Aaliwin ka Niya
Ibigay na sa Kanya.
2
Paa’t kamay nangangalay,
Ilawan walang silay;
Pasang mabigat na lubha,
Ihagis na sa Kanya.
3
Humiwalay ang kaibigan,
Pusong hapis nasaktan;
Namanglaw, nag-alaala,
Tanan ’hagis sa Kanya!
4
Nangulila, nanghihina
Puso ay kabang-kaba,
Dahil ’king kinalimutan
Kay Kristo ’bigay tanan.
5
Siya’y nag-aliw, nagpatibay,
Yapak mo Siya’ng gagabay;
Lakas sa iyo idaragdag
Siya sa iyo’y magpanatag.