Amin Kang aawitan

1
Amin Kang aawitan,
Haring Makapangyarihan,
Purihin Ka:
Ama, mal’walhati,
Nagtagumpay lagi,
Halina’t maghari,
Ang Sa Una.
2
Salitang naging laman,
Tabak Mo ay kalakasan,
Aming samo:
Kami’y biyayaan,
Tagumpay makamtan;
At kami’y puspusan,
Ng Spiritu.
3
Taga-aliw na banal,
Patotoo Mo’y itanghal
Ngayon mismo:
Makapangyarihan,
Sa puso ng tanan,
Ikaw ang manahan,
Espiritu.
4
Dakilang Tatlo-Isa,
Walang hanggang purihin Ka,
At ibigin;
Ang Iyong kamahalan
Sa l’walhati’y masdan,
Nang magpakailanman
Sasambahin.