Nang maisip Kita, Hesus

1
Nang maisip Kita, Hesus,
Puso ko’y matamis;
Nawa Kita’y makawangis,
L’walhati’y ibihis.
  Tulad Kang bulaklak alhena,
Sa ubasan ng En-gadi,
Ganda Mo’y kahanga-hanga,
Ika’y bukod-tangi.
2
Pag-awit sa biyaya Mo,
Walang hustong tinig;
Di kayang kamtan ng puso
Lahat Mong pag-ibig.
  Tulad Kang bulaklak alhena,
Sa ubasan ng En-gadi,
Ganda Mo’y kahanga-hanga,
Ika’y bukod-tangi.
3
Nguni’t ang nakalulugod
Di pag-ibig, b’yaya;
Kundi Ikaw tanging-bukod
Ang ikasisiya.
  Tulad Kang bulaklak alhena,
Sa ubasan ng En-gadi,
Ganda Mo’y kahanga-hanga,
Ika’y bukod-tangi.
4
Walang kapantay Iyong ganda
Ni Iyong katamisan;
Sa langit wala nang iba,
Wala sa lupa man.
  Tulad Kang bulaklak alhena,
Sa ubasan ng En-gadi,
Ganda Mo’y kahanga-hanga,
Ika’y bukod-tangi.