O sa ekklesia na aking tahanan

1
O sa ekklesia na aking tahanan,
Paghahanap nati’y humangga;
Nagagalak ang mga kapatiran
Pagka’t Kristo’y buhay ng tanan.
  O sa ekklesia,
Ang tahanan ko’y natagpuan;
At sa tuwina
Pupurihin ko Siya!
“Aleluya—Kristo’t ekklesia!”
2
O sa ekklesia, Diyos ay napahinga;
Puso Niya’y laging natutuwa!
Ang ating puso ay Kanyang tahanan,
Itatanyag Niya nang lubusan.
  O sa ekklesia,
Paghanap ng Diyos ay humangga;
At sa tuwina
Pupurihin ko Siya!
“Aleluya—Kristo’t akklesia!”