Si Kristo’y ating nasumpungan

1
Si Kristo’y ating nasumpungan,
Bilang lahat-lahat Siya;
Anong l’walhati, kabanalan,
Tumawag sa ngalan Niya!
  May galak na di masayod, may l’walhati,
May l’walhati, may l’walhati,
May galak na di masayod, may l’walhati,
Di-masambit ni kalahati!
2
Kristong ’Spiritu’y nasumpungan
Sa atin nananahan;
Kay lapit, anong pakinabang,
Ubod ng katamisan.
3
Paraan nasumpungan natin,
Nang Kristo’y dakilain,
Salita’y ibasa-dalangin,
Ang ngalan Niya’y tawagin.
4
Ekklesia lokal nasumpungan
Ngayon ating tahanan;
Babilonia’y di babalikan;
Ekklesia ang kailangan.
5
Ang pulong ating nasumpungan,
Kay laking kagalakan!
Espiritu may kasiglahan,
Buhay may kabuluhan!