Jezus, o levend Woord van God

1
Jezus, o levend Woord van God,
reinig mij met Uw kostbaar bloed,
opdat U tot mij spreekt.
Vol van genade is Uw woord,
ik zie Uw stralend aangezicht,
ieder moment, o Heer.
Jezus, levend Woord,
mijn hart dorst naar U.
Ik eet en drink van U,
‘k geniet volkomen van U.
2
Jezus, U bent mij kostbaar, Heer,
ieder moment zoek ik naar U,
zodat U door mij stroomt.
Slechts Uw naam aan te roepen, Heer,
open naar U; geen schaamte meer.
‘k Houd van U, Jezus Heer.
Jezus, beminde Heer,
word mijn werk’lijkheid.
Naar U verlang ik, Heer,
volkomen open voor U.
3
Jezus, U Zelf leeft nu in mij,
open mijn oog, dat ik mag zien,
Heer, wat U bent voor mij.
Laat mij zijn in Uw hart, o Heer,
nooit meer wil ik bij U vandaan,
in liefde trouw naar U.
Jezus, levend Woord,
stroom geheel in mij,
neem mijn gewillig hart,
ja, overwin in mij.
4
Neem nu in mij Uw weg, o Heer,
red mij uit satans eigen hand,
Heer, ik geloof in U.
Al wat ik heb voor U, mijn Heer,
is heel mijn wezen, uitgestroomd,
Heer, ik behoor U toe.
Jezus, trouwe Heer,
win ons volledig, Heer.
Gebruik ons helemaal,
volbreng Uw plan in ons.