Hij geeft meer genade als zwaarder de last drukt

1
Hij geeft meer genade als zwaarder de last drukt,
Hij zendt ons meer kracht als de arbeid vermoeit.
Bij naad’rende droefheid voegt Hij Zijn vertroosting,
Bij klimmende zorgen Zijn vrede die groeit.
  Geen grens aan Zijn goedheid, geen maat voor Zijn gunsten.
Zijn macht heeft geen einde, Zijn rijkdom geen keer.
Want uit al de rijkdom en volheid in Christus,
Geeft Hij ons, en geeft ons, en geeft ons steeds meer.
2
Wanneer onze voorraad geduld nu verbruikt is,
En weg is onz’kracht eer de dag is gedaald,
Dan geeft onze Vader uit Zijn grote volheid,
Zijn kracht en genade die nimmermeer faalt.