Christus is de Overwinnaar

1
Christus is de Overwinnaar,
maakt Zijn naam toch groot.
Overwinnaar is en blijft Hij
over zond’ en dood!
  Christus is de Overwinnaar,
Hij is aller Heer!
Waardig is het Lam t’ ontvangen
alle lof en eer!
2
Christus is de Overwinnaar,
satan vlucht met spoed.
Want de zege is de onze
door Zijn kruis en bloed.
3
Christus is de Overwinnaar,
pijn en ziekte vlien.
Als we, pleitend op Zijn zege
op de Here zien.
4
Christus is de Overwinnaar,
houd stand, ja, bid door.
Christus zendt u, ga dus moedig,
zie niet om, ga door!
5
Christus is de Overwinnaar,
doe wat Hij ook zegt.
Laat het vuur in u niet doven,
Christus baant de weg.
6
Christus is de Overwinnaar,
Hij komt spoedig weer.
Zij die overwinnen, zullen
delen in Zijn eer.