God was God in eeuwigheid

1
God was God in eeuwigheid.
Dit is wat Gods Woord beschrijft:
Werd een mens en stierf aan ’t kruis.
Werd tot Geest die ’t leven geeft.
  O, wat een proces, God werd de Geest.
En wij genieten de Drie—enige God.
2
Vleeswording is God en mens,
die in eenheid zijn vermengd.
Kruisiging het einde spelt
voor de zonde, ’t vlees en ’t zelf.
3
Vleesgeworden leefde Hij
op de aarde als een mens.
Door Zijn dood en opstanding
werd Hij leven binnenin.