Vanuit mijn hart komt

1
Vanuit mijn hart komt,
Een vrolijk lied;
Het is voor U, Heer,
En U alleen.
J-E-Z-U-S!
‘k houd van U.
  ‘k Hou ervan te zingen
Met mijn geest en hart tot U.
Jezus U bent rijk in
Wat u bent en wat u doet.
Elk moment wend ik en open,
En drink ik van U, Ik houd van U.
2
Uw zijde werd,
Door hen doorboord.
Uw gaf Uw alles,
Voor haar, Uw Bruid.
J-E-Z-U-S!
Ik houd van U.
3
Zonder Uw liefde,
Ben ik verdwaald,
Dan is mijn leven;
IJdel en leeg.
J-E-Z-U-S!
Realiteit.
4
Jezus in mij.
O wat een wonder!
Hij stroomt nu, over,
Als levend water.
J-E-Z-U-S!
Wat een vreugd.