Met Christus begraven en opgestaan

1
Met Christus begraven en opgestaan.
Wat kunnen wij nog doen voortaan?
Eenvoudig stoppen met alle strijd,
In nieuwheid des levens wand’len altijd.
Glorie aan God!
2
Met Christus ons Hoofd zijn wij opgestaan,
Heiligheid is de weg die wij gaan,
Daarbij beseffend ’t heerlijke feit,
Dat hij die dood is, van zond’ is bevrijd.
Glorie aan God!
3
Levend met Christus, Hij sterft niet meer.
Volgen wij de weg onzer Heer,
Van slavernij volkomen bevrijd,
Staat voor ons vast: ’t zelf is dood voor altijd.
Glorie aan God!
4
Wij stellen onze leden steeds meer,
In dienst van Hem, onze Heiland en Heer.
Niet meer de wet, genade nu heerst,
Niet meer de zonde, maar Christus regeert.
Glorie aan God!
5
Groeiend in Christus, noem ik niet meer,
Dingen die ‘k nu ten diepste betreur.
Vrucht zal ik dragen in heiligheid.
’t Einddoel is leven in eeuwigheid.
Glorie aan God!