Ik wil zingen van mijn Heiland

1
Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde, wondergroot,
Die Zichzelf gaf aan het kruishout,
En mij redde van de dood.
  Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij!
2
´k Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf,
Hoe in liefde en genade,
Hij Zichzelf gewillig gaf.
3
´k Wil mijn lieve Heiland prijzen,
Spreken van Zijn grote kracht,
Hij zal overwinning geven
Over zond´ en satans macht.
4
Ik wil zingen van mijn Heiland
En Zijn liefde, ook voor mij.
Om mij ´t leven weer te geven,
En als zoon bij Hem te zijn.