Jezus is de Geest des levens

1
Jezus is de Geest des levens,
Onze werkelijkheid.
Hij is ons genot door roepen
In eenvoudigheid.
  Jezus is de Geest des levens,
Zeg het iedereen!
Hij is rijk voor alle mensen
Die Hem aanroepen.
2
Hij in ons is zo geweldig,
Wij zijn één met Hem.
Hij is goed en zo genadig
Zeggen wij met klem.
3
Jezus is de Geest des levens
En Hij is het Woord.
Hem ervaren wij door bidden
Met Zijn levend Woord.
4
Jezus is de Geest des levens,
Die door allen stroomt.
Geest en leven in gemeenschap,
Ons tot eenheid dringt.
5
Jezus is de Geest des levens
En ons rijke feest.
Hem genieten wij in ’t Lichaam
Daar Hij in ons leeft.