Ere, ere zij de Vader

1
Ere, ere zij de Vader.
Ere, ere zij de Zoon.
Ere, ere zij de Geest en
ere, zij de Drie-in-één.
  Loven wij Hem! Loven wij Hem!
Loven wij de Drie-eenheid!
Geef Hem ere, geef Hem ere!
Wonderlijks heeft Hij aan ons gedaan!
2
Loof de Vader, als de oorsprong!
Loof de Zoon, die het volbracht!
Loof de Geest, die het aan ons geeft!
Loof de drie, Hun werk is één!