Gimahal ko, O Ginoo

1
Gimahal ko, O Ginoo,
Ang Imong Iglesia;
Kalipay’g gikahimut-an,
Kapahulayan Mo.
2
Alang n’ya gitugyan Nimo
Ang Kaugalingon;
Alang n’ya lawas ihalad,
Pagtagbo’s gusto Mo.
3
Alang n’ya kinabuhi Kang
Ikinabuhi ko;
Alang n’ya di’s kaugalingon,
Mapuno s’ya Nimo.
4
Ang Iglesia Asawa Mo,
Makit-an Ka’s Lawas;
S’yay kalipay’g tinguha ko,
Ug gisaligan ko.
5
Diha n’ya hingpit Mong sangkap
Gipaambit nako;
Diha n’ya bat’nan Mo ako,
Magtagbaw Kanimo.
6
Gimahal ko, O Ginoo,
Iglesiang balay Mo;
Magpuyo sa dayon didto,
Di na gyud maglaag.