Iglesia sudlanang Cristo

1
Iglesia sudlanang Cristo,
Sudlan N’ya’g magpadayag N’ya,
Sama’s lawas sa tawo nga
Magpadayag sab kaniya.
2
Ingon’s templo ngadto’s arka,
Sudlana’g pahulayanan;
Cristo ang sulod’s Iglesia,
Ug Iglesia puy-anan N’ya.
3
Si Cristo misteryo gyud’s Dios,
Nagbatbat, nagpadayag N’ya;
Iglesia—misteryong Cristo,
Magbatbat, magpadayag N’ya.
4
Mga miembro sa Iglesia,
May pagkakolonon sila;
Nagkin’hanglan transpormahon,
Anam nga magkabililhon.
5
Matukod’s pagkatransporma,
Masudlanan silang Cristo;
Pagkamalangkubon Niya,
Klarong ipadayag nila.
6
Sa tanan nga pagtransporma,
Tulo-usang Dios magbuhat.
Iglesia—hugpong sudlanan,
Daw bag-ong Jerusalem man.
7
Iglesia sudlanang Cristo,
Sudlan N’ya’g magpadayag N’ya,
Sama’s lawas sa tawo nga
Magpadayag sab kaniya.
8
Ingon’s templo ngadto’s arka,
Sudlana’g pahulayanan;
Cristo ang sulod’s Iglesia,
Ug Iglesia puy-anan N’ya.
9
Si Cristo misteryo gyud’s Dios,
Nagbatbat, nagpadayag N’ya;
Iglesia—misteryong Cristo,
Magbatbat, magpadayag N’ya.
10
Mga miembro sa Iglesia,
May pagkakolonon sila;
Nagkin’hanglan transpormahon,
Anam nga magkabililhon.
11
Matukod’s pagkatransporma,
Masudlanan silang Cristo;
Pagkamalangkubon Niya,
Klarong ipadayag nila.
12
Sa tanan nga pagtransporma,
Tulo-usang Dios magbuhat.
Iglesia—hugpong sudlanan,
Daw bag-ong Jerusalem man.