Sa gamhanang Ngalang Jesus

1
Sa gamhanang Ngalang Jesus,
Moyukbo’s Imong trono;
Daghang kaaway gipatay,
Daghang away gidaug.
  Ngalan nga gamhanan!
Kini m’oy kadaugan!
Sala’g kamatayon,
Gidaug N’ya sa dayon.
2
Pangamuyo’s Ngalang Jesus,
Mokagiw gyung kaaway.
Jesus! Jesus nga Bililhon!
Ngalan Mo kadaugan.
3
Di na madugay ang takna,
Modaug na ta’s gubat,
Kon Gamhanang Ngalang Jesus
Magtuboy nato’s trono.