Tuyo sa Dios samahon ta

1
Tuyo sa Dios samahon ta
Sa pinanggang Anak N’ya;
Buhat N’ya sa pagtransporma
Buhaton’s Espiritu.
  Matag bahin’s kalag namo
Transpormaha’s dagway Mo;
Suropi’s Espiritu Mo,
Pun-ang tibu’k pagkatawo.
2
Gianak ta N’ya pag-usab
Diha’s espiritu ta;
Apan transpormahon pa gyung
Kalag’s kinabuhi N’ya.
3
Gikan’s esp’ritu mokaylap
Magtransporma’s kalag ta,
Sulodnong bahin bag-ohon,
Hangtud makontrol Niya.
4
Sa gahum’s Espiritu N’ya
Sa dagway N’ya umolon;
Gikan’s himaya ngadto’s himaya
Sa dagway N’ya masama.
5
Padayong magbalaan S’ya,
Hangtud mahamtong kita;
Kalag ta mapanag-iya,
Ensaktong gidak-on N’ya.