Gilansang’s krus ubang Cristo

1
Gilansang’s krus ubang Cristo,
Krus N’ya nagpahigawas;
Uban Niya nga nabanhaw,
Naghari S’ya’s sulod ko.
  Katam-is mamatay ubang Cristo,
Magawas’ kaugalingon;
Katam-is mabuhi ubang Cristo,
Maghari S’ya’s sulod ko.
2
Misteryo sa katuigan!
Sa pagtoo nasayran:
Cristo—Paglaum’s Himaya,
Sige nga imantala.
3
Sekreto’s kinaiyahan,
Naani ang gilubong;
Bating gisumpay’s maayo,
Bunga mas tam-is, dato.
4
Sekreto kini’s balaan,
Di ato, kondi’ Siya;
Basiyoha mi ug pun-a
Sa Imong kahupnganan.
5
Tambal kini’s tanang sakit,
Mamatay lang’s kusog ta,
Kinabuhi’g kahupong N’ya
Magtagbo’s kinahanglan.
6
M’oy sugilanon’s Agalon,
Trono mag-agi sa Krus;
Sama’s dalan N’ya’s himaya,
Mag-agi’s kamatayon.