Grasya katingad-an gayud

1
Grasya katingad-an gayud!
Nagluwas kanako!
Nawala, gipangita N’ya,
Buta, gipakita.
2
Grasya nagtudlong mahadlok,
Ug m’oy nagkuha sab;
Gipadayag ang grasya Mo,
Takna’s pagtoo ko!
3
Gisaad tanang maayo
Kanako’s Ginoo;
Siya taming ug pahat ko,
Samtang buhi pa ko.
4
Kon magdugay na ta didto,
Mahayag daw Adlaw,
Ang akong pagdayeg sa Dios,
Labaw pa’s pagsugod.