Sa tinapay ug kopa

1
Sa tinapay ug kopa,
Patingang akoa Ka,
Sa mga pulong’s gugma,
Pasalamatan Ka.
2
Kopa ug tinapay ra,
Ning pagtoo nakita;
Ilhanan’s Imong gugma,
Pasalamatan Ka.
3
Tungod sa Imong pulong,
Sa Calvario nisud-ong,
Gipaduol’s pagtoo,
Pasalamatan Ka.
4
Pulong nagpaalimyon’s
Yanong mga timaan,
Kalinaw nga hatag Mo,
Pasalamatan Ka.
5
Espiritu nag’dayag,
Buot Mong handumon Ka
Hangtud’s Imong pagbalik
Pasalamatan Ka.
6
Magtipik sa tinapay
Tipo’s gikaon namo,
Kanhi buhi’g namatay!
Pasalamatan Ka.
7
Kopa’s talad Mo imnon,
Hangtud’s pagbalik Nimo,
Kasingkasing dasigon,
Pasalamatan Ka.
8
Kay gipakita daan,
Pagbalik di masayran,
Alang’s himaya’g trono,
Pasalamatan Ka.