Kuhaa, kuhaa, kuhaa

1
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Ang sala nga kanako nagsudya!
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Ang sala nga kanako nagsudya!
  Kon sala makuha,
Agay mogula . . . Hallelujah!
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Ang sala nga kanako nagsudya!
2
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Ang kawang nga mga pangandoy ko!
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Ang kawang nga mga pangandoy ko!
  Kuhaang damgo ko,
Agay mogula . . . Hallelujah!
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Ang kawang nga mga pangandoy ko!
3
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Tanan nga nagsamok nga pagbati!
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Tanan nga nagsamok nga pagbati!
  Kuhaang gugma ko,
Sa kaugalingon . . . Hallelujah!
Mogula ang kinabuhi Mo
Kuhaang nagsamok nga pagbati!
4
Kuhaa, kuhaa, kuhaa
Tanang pagsuki sa pagbuot ko!
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Tanang pagsuki sa pagbuot ko!
  Kuhaang pagbuot,
Ikaw magbuot . . . Hallelujah!
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Tanang pagsuki sa pagbuot ko!
5
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Tanang kaugalingong tinguha ko!
Kuhaa, kuhaa, kuhaa,
Tanang kaugalingong tinguha ko!
  Tanan nga paglaum,
Imong kuhaon . . . Hallelujah!
Mogula ang kinabuhi Mo
Kuhaang kaugalingong tinguha!
6
Ang kinabuhi Mo moagay,
Gikan’s tubod sa kasingkasing ko!
Ang kinabuhi Mo moagay,
Gikan’s tubod sa kasingkasing ko!
  Ang kasingkasing ko
Kon mahigawas . . . Hallelujah!
Diha nako S’ya makaagay,
Gikan’s tubod sa kasingkasing ko!