Nakitang realidad’s Cristo

1
Nakitang realidad’s Cristo:
Apan dili kini paigo:
Kin’hanglan masinati ta S’ya
Nga atong tanan.
Sa pag-ampo makitang nawong N’ya,
Sa Pulong, tigum maila S’ya;
Apan’s matag adlaw ug dapit,
Unsa S’ya nato?
  Hallelujah! Sa paghayag N’ya
Makitang tinuod, dato S’ya.
Kon moliso lang ta N’ya’s tanang
takna, tanang adlaw,
Tanang butang, paagi ug—
Tinoon gyud nga realidad!
Dili lamang nga linangkob ra!
Kon i-apply S’ya makita ta
Kanato tanan S’ya.
2
Kinabuhi puno’s higayon,
Gihan-ay sa kamot’s Amahan:
Makita tang labing maayo,
Angkonon’s Cristo!
Cristo sulod ta’g realidad
Magsidlak gikan’s atong sulod:
Kin’hanglan gyung mosidlak Siya
Gikan kanato.
  Hallelujah! Diha sa lawas
Magdala’s kamatayong Cristo:
Kinabuhi Niya madayag
Kon tawo sa gawas mabungkag,
Tawo sa sulod magsidlak aron—
Makita nga ni’ning kolonon
Dunay bahandi nga tinuod!
Aron himaya’s ebanghelyo
Mosidlak na gyud.
Di lang doktrina’g teolohiya,
Kondi’ realidad sa sulod;
Cristo nga tanan sa sulod ta,
Tanan nato Siya!