Hesus, aking pinili

1
Hesus, aking pinili,
Siya ang aking lahat;
Pag-ibig Niya sa aki'y
Dakila at sapat;
Ako'y Kanyang sisidlan,
Siya ang nilalaman;
Ang aking kasiyahan—
Hesus lamang.
  Hesus, Hesus ang aking pinili,
Sa matamis na batisan ako'y mamalagi;
Hesus, Hesus, kasiyahang tangi,
Pinatahimik Niyan'ng aking hiling at lunggati.
2
Hesus, Hesus kong hirang,
Siya ang ligaya;
Kahit may kalungkutan,
Aawit pa ako;
Kailan man ay pupuri,
Kung may Hesus lamang;
Siya ang aking l'walhati,
Kagalakan.
  Hesus, Hesus ang aking pinili,
Sa matamis na batisan ako'y mamalagi;
Hesus, Hesus, kasiyahang tangi,
Pinatahimik Niyan'ng aking hiling at lunggati
3
Hesus, Hesus kong hirang,
Siya ang pag-asa ko;
Ang mana Niya'y kay yaman,
Hindi ko matanto;
Tagapagligtas ko Siya,
Sa lahat Siya'y higit;
At puso ko'y nagpasiya
Siya'ng makamit.
  Hesus, Hesus ang aking pinili,
Sa matamis na batisan ako'y mamalagi;
Hesus, Hesus, kasiyahang tangi,
Pinatahimik Niyan'ng aking hiling at lunggati
4
Hesus, aking pinili,
Panginoon ko Siya;
Di mabigkas ng labi
Yaring pag-ibig Niya;
Sarili ko'y ialay,
Siya'y aking lugurin,
Nang hindi Siya malumbay,
Siya'ng susundin.