"Dapat bang humayong hungkag,"

1
"Dapat bang humayong hungkag,"
Na sasalubungin Siya?
Paglingkod 'di Siya mabigyan,
Ni handog sa paa Niya?
  "Dapat bang humayong hungkag"
Na babatiin ko Siya?
Wala ni isang kalul'wa
Upang salubungin Siya?
2
Di takot sa kamatayan,
Dahil niligtas na Niya;
Nguni't ang humayong hungkag
Ang tangi kong pangamba.
3
Kay raming taong nasayang
Sa mga kasalanan,
Ngayo'y ang Manunubos ko,
Ang aking paglingkuran.
4
O mga banal, magtindig,
Hangga't ma'ga'y gumawa,
Bago pa magtakip-silim,
Tam'hin mga kalu'l'wa.