Panginoong mahal

1
Panginoong mahal,
Sa Iyo ako'y uhaw;
Kainin Ka at inumin,
Lubos Kang tamasahin.
2
Ang Kita'y pagmasdan
Nasang walang hanggan;
Inaasam Kang inumin,
Uhaw ko ay pawiin.
3
Ningning ng Iyong mukha,
Pangarap ko't tuwa;
Dito ay 'di na lilisan,
Pagmasdan Kang lubusan.
4
Sa pagsalamuha,
Sa 'kin, biyaya Ka;
Puso't espiritu'y lipos,
Kapahingaha'y lubos.
5
Mamalagi rito,
Naghahanap sa Iyo;
Sa Salita't panalangin,
Mag-umapaw Ka sa 'kin.